Otto von Kerpen 
Wielki Mistrz: 1208 (?) - 1209.


ochodził z bliżej nieznanej, osiadłej w Nadrenii rodziny rycerskiej najprawdopodobniej osiadłej w zamku Kerpen położonym nieopodal Gillesheim. Bardziej prawdopodobna jest wersja mówiąca, że Otto von Kerpen był mieszczaninem z Bremy. Może świadczyć o tym fakt, że początkowym okresie istnienia Zakonu większość jego członków wywodziła się spośród mieszczaństwa tegoż miasta, to koncepcja ta jest całkiem możliwa.
Za rządów Otto von Kerpena Zakon Krzyżacki był wciąż jeszcze instytucją kruchą i słabą. Zależny zarówno od joannitów jak i częściowo od templariuszy nie miał na Ziemi Świętej praktycznie żadnego znaczenia, a wielki mistrz dysponował zapewne znikomym tylko zastępem zbrojnych.
Sytuacja prawna Krzyżaków była wtedy również niepewna. Od samego początku swojego istnienia uwikłani w zatarg z potężnymi templariuszami, musieli liczyć się z możliwością wchłonięcia lub też trwałego od nich uzależnienia. Rządy Otto von Kerpena w Zakonie Krzyżackim były nadzwyczaj krótkie i trwały zapewne około roku. Drugi wielki mistrz krzyżacki zmarł 7 lutego 1209 roku w Akce, gdzie też został pochowany, jednak dokładne miejsce pochówku nie jest znane.

 

infoman s.c. Fundacja Bielik