Położenie

Miasto powiatowe Bartoszyce położone jest w woj. warmińsko-mazurskim. Miasto znajduje się na północ od Olsztyna, 19km od granicy z obwodem kaliningradzkim.
Około 120km na wschód od Malborka. Aby dojechać samochodem kierujemy się na: Elbląg, Pasłęk, Ornetę, Lidzbark Warmiński.
Oprócz miejsca, gdzie stał kiedyś zamek warto zobaczyć jeszcze: gotycką Brama Lidzbarską z XV wieku (w XIX wieku zamieniona na więzienie), fragmenty murów miejskich z XIV-XV wieku, gotycki kościół parafialny św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej z XIV wieku, gotycki kościół św. Jana Chrzciciela z XIV wieku, neogotycki kościół parafialny św. Brunona z lat XIX wieku, spichrze z przełomu XVIII/XIX w., domy i kamieniczki z XIX i początku XX w.
Około 6km na południowy wschód leży Jezioro Kinkajmskie.

Historia

Historię zamku rozpoczęli Krzyżacy zdobywając w 1240 roku gród pruskiego plemienia Bartów i zakładając drewniano-ziemną strażnicę. Warownią zarządzał zakonny prokurator, a administracyjnie podlegała ona pod komtura w Bałdze (obecnie obwód kaliningradzki).
Strażnica była usytuowana na lewym brzegu rzeki Łyny, przy osadzie, która prawa miejskie otrzymała od wielkiego mistrza Lutra z Brunszwiku w 1332 roku.
Bardzo mało wiadomo o wyglądzie i historii zamku.

Z zachowanych spisów inwentarza wynika, że zamek nie odgrywał poważniejszej roli w obrębie komturii. Na przykład w 1412 roku artyleria zamkowa liczyła tylko 4 działa.
Podczas wojny trzynastoletniej, w 1459 roku, zamek został zniszczony i zajęty przez wojska Związku. Rok póĽniej wraca jednak w ręce Zakonu.
Od 1525 roku Bartoszyce stają się siedzibą książęcego starostwa i przypuszczalnie rozpoczęto powolną odbudowę zamku. 
W 1684 roku wizerunek warowni został umieszczony na sztychu w dziele 
Ch. Hartknocha - jest to jedyny, zachowany dziś wizerunek zamku.
Należy przypuszczać, że zamek został zniszczony w wyniku działań wojennych podczas ostatniej wojny polsko-szwedzkiej. Na początku XX wieku teren zamkowy został ponownie zabudowany. Od 1902 roku w jego miejscu znajduje się budynek starostwa.
Do naszych czasów nie zachował się najmniejszy ślad istnienia zamku.

 

Opis

Na podstawie ryciny z 1684 roku należy przypuszczać, że zamek składał się z dwóch części i znajdował się w zakolu Łyny, na wysokim, obszernym wzgórzu. Obie części oddzielała od siebie wewnętrzna fosa.

 

na podstawie:

Mieczysław Haftka "Zamki krzyżackie w Polsce - Szkice z dziejów"
Praca zbiorowa "Warmia i Mazury - Przewodnik ilustrowany"

infoman s.c. Fundacja Bielik